Helpific vabatahtlikud ja abistajad

Helpificul käis külas Riigikogu liige Annely Akkermann

© Helpific

Eesti Külaliikumine Kodukant koos rahvastikuministriga korraldas novembri lõpus II Riigikogu vabatahtlike nädala, mille eesmärgiks oli tutvustada vabaühenduste ja vabatahtliku tegevuse mitmekesisust. Helpificu külastas Riigikogu liige Annely Akkermann.

Oleme rõõmsad, et Annely Akkermann otsustas II Riigikogu vabatahtlike nädalal külastada Helpificu

Helpific võtab osa Tehnopoli Startup Inkubaatori kasvuprogrammist, mistõttu osalesid kohtumisel Riigikogu liikmega lisaks Helpificu asutaja ja tegevjuht Keiu Roosimäele, projektijuht Kristina Amorile, Helpificu kaasasutaja Jüri Lehtmetsale, vabatahtlikest andmeanalüütiku Tarmo Metsmägile ja fotograaf Priit Grepile ka inkubaatori juht Kadri Tammai ja teenuste juht Anne-Liisa Elbrecht. Koos tegime ringkäigu Startup Inkubaatori ruumides, misjärel tutvustas Helpificu asutaja ja tegevjuht Keiu Roosimägi Annely Akkermannile lähemalt Helpificu missiooni, tulevikuplaane ja võimalusi tuleviku sotsiaalhoolekande kujundamiseks. Koos panustades toome lisaresurssi sotsiaalhoolekandesse, sest rahvastikupuu muutub lähikümnendite jooksul tunduvalt – kasvab eakate osakaal.


Loe edasi

Kas kohalikul omavalitsusel on õigus nõuda abivajajalt või tema pereliikmelt tasu sotsiaalteenuse osutamise eest?

© Helpific / Claudius Õigusbüroo

Kuidas kohalik omavalitsus otsustab, milline sotsiaalteenustest on abivajajale kõige sobivam ja millest sõltub inimeselt võetava tasu suurus?

Eesti Vabariigi põhiseadus (edaspidi PS) sätestab, et perekond on kohustatud hoolitsema oma abivajavate liikmete eest, et riik soodustab vabatahtlikku ja omavalitsuse hoolekannet ja et lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all.

Sotsiaalhoolekande seaduse (edaspidi SHK) kohaselt on kohalike omavalitsuste kohustus korraldada sotsiaalteenuseid. See tähendab kohustust tagada vajalikud sotsiaalteenused, selgitada välja inimese abivajadus ning vajadusel osaleda sotsiaalteenuse kulude katmisel.
Loe edasi

Kaasame töötud jagamismajandusse!

© Helpific

Heinakuu töisel nädalal, mil paljud ametnikud ja linnakodanikud nautisid suvepuhkust, kohtusid jagamismajanduse platvormide esindajad Keiu Roosimägi (Helpific) ja Kristjan Vanaselja (Goworkabit) Sotsiaalministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega, et arutada võimalusi, kuidas läbi liberaalsemate meetmete aidata kaasa pikaajalise töötuse ja tööturult tõrjutuse leevendamisele, sotsiaalse kaasatuse edendamisele ja luua paremaid võimalusi iseseisva majandusliku toimetuleku suurendamiseks. Üheks võimaluseks on nn tööampsud, kus töötu saab teha ühekordseid tööotsi jagamismajanduse platvormide kaudu, tundmata hirmu töötu staatusega kaasnevate teenuste, toetuste ja hüvitiste kaotamise ees.

Helpific osutab teenust eakatele ja erivajadusega inimestele


Loe edasi

Digitaalne transformatsioon sotsiaalsektoris

Jagamismajandus kui võimalus e-riigile sotsiaalhoolekande ja tööotsingute ümberkujundamisel

© Helpific

Sellel nädalal kohtusid idufirma Helpificu eestvedamisel Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Eesti Töötukassa, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Tallinna Linnavalitsuse esindajad. Helpificu kaasasutaja ja tegevjuht Keiu Roosimägi tutvustas IKT (informatsiooni – ja kommunikatsioonitehnoloogia) ning jagamismajanduse platvormide võimalusi, et suurendada erivajadusega inimeste, eakate ja töötute sotsiaalset kapitali, paremat integratsiooni ühiskonda ning lisatoe võimalusi kohalikele omavalitsustele avalike teenuste pakkumisel.

Kodanikud, digitaalne tehnoloogia ja avalikud teenused - e-riigi tuleviku üle arutlejad

Eestis kui e-riigis on väga tugev iduettevõtete ökosüsteem. Digitaalne „tsunami“ on läbinud panganduse, transpordi, majutuse jne – samas on sotsiaalne sektor nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil jäänud „vaese kutsika“ rolli. Kuid ka digitaalsed platvormid võivad sotsiaalsektoris rakendada kogukondlikke ressursse nt erivajadusega inimeste suurema iseseisvuse ja heaolu tagamiseks. Jagamismajandus (Bolt, TransferWise jne) on üks kiiremini kasvavaid majandusvorme ja tõusev trend, kuid sotsiaalhoolekandes on täielik potentsiaal seni kasutamata.

 

 

 


Loe edasi

Helpificu veebipäevik

Head Sõbrad!

Helpificu varasema eestikeelse blogi leiate vabatahtlik.helpific ja inglise keelse blogi klikates volunteer.helpific

Dear friends!

Helpific’s previous Estonian blog can be found on voluntary.helpific and English blog volunteer.helpific