Helpific vabatahtlikud ja abistajad

Maksetingimused

1. Tasuliste abi/teenuste tellimiseks peab Kasutaja kandma oma Kasutajaprofiilil olevasse “Minu rahakott” (edaspidi Isiklik Rahakott) summa, mida ta soovib kasutada abi/teenuste eest tasumiseks, mis on tellitud läbi Veebilehe.

2. Kasutaja, kes osutab abi/teenust tasu eest, saab Helpificu Isiklikust Rahakotist raha välja võtta, kandes selle oma isiklikule arvelduskontole tema poolt vabalt valitud krediidiasutuses (eelkõige pank) vms kontole (nt PayPal).

3. Raha väljavõtmisel Helpificu Isiklikust Rahakotist, rakendub Tehingutasu, mis koosneb: a) makselahenduse teenustasust ja b) Helpificu vahendustasust (edaspidi Komisjonitasu), et tagada Veebilehe ülalpidamine ja arendamine. Tehingutasu peetakse Helpificu poolt kinni igal korral, kui Kasutaja soovib raha Isiklikust Rahakotist üle kanda isiklikule arvelduskontole tema poolt vabalt valitud krediidiasutuses.

4. Kasutaja isiklikule arvelduskontole vabalt valitud krediidiasutuses kantakse Abistaja tasud abistamise eest viie (5) tööpäeva jooksul pärast Abistaja poolt vastava päringu sisestamist Veebilehel (Kanna raha oma isiklikule kontole) ning teavituse jõudmist Helpificuni.

5. Abivajaja ja Abistaja peavad esitama kõik abistamisega seotud pretentsioonid Veebilehe omanikule (Helpific) kolme (3) kalendripäeva (!) jooksul peale Abistaja poolt abi/teenuse osutamist, selle ärajäämist, abipalve ülesseütlemist vms. Helpific võib hilisemaid pretentsioone mitte menetleda. Pretentsioonid tuleb esitada e-posti aadressi tugi@helpific.com kaudu.

6. Helpific peab rangelt kinni rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest. Sellest tulenevalt võib Helpific mitte rakendada Maksetingimuste punkti 4, teavitades sellest puudutatud isikut (eelkõige Abistaja) esimesel mõistlikul võimalusel.

7. Kui maksuhaldur (Riiklike maksude maksuhaldur on Eesti Maksu- ja Tolliamet) esitab Helpificule põhjendatud maksupäringu Abistajate tegevuse kohta seoses tasulise abi pakkumise/teenuse osutamisega, on Helpificul õigus edastada maksuhaldurile teavet abi pakkujate/teenuse osutajate tegevuse kohta ulatuses, mis on sätestatud seaduses.

8. Abistaja on teadlik, et tasulise abi pakkumise/teenuse osutamisega võivad talle kaasneda siseriiklikes maksuseadustes sätestatud kohustused.

9. Helpificu Komisjonitasu suurus tehakse Kasutajale teatavaks e-posti teel vastava päringu edastamisel Kasutaja poolt Veebilehe omanikule. Helpificu Komisjonitasu suurus võib aeg-ajalt muutuda. Tehingutasu võib muutuda muuhulgas seoses makselahenduse teenustasu tingimuste muudatustega.

10. Veebilehe kasutamine on Kasutajale tasuta, välja arvatud kui Tingimustes on sätestatud teisiti.

11. Tasuliste teenuste/abi tellimise korral tekib Abivajajal tasu maksmise kohustus tasulise teenuse/abi tellimise hetkel. Abivajajal tuleb teenuse eest tasuda täies ulatuses ja Helpific ei tagasta makstud tasu. Abivajaja on teadlik, et abisoovi ei saa tühistada kui see on Abipakkuja poolt vastu võetud.

Annetused

Kasutajale on võimalik teha abi saamiseks ja teenuste ostmiseks läbi Veebilehe annetusi. Kasutaja (eelkõige Abivajaja) peab rahalist annetust kasutama sihtotstarbeliselt ega saa annetusi Veebilehe Isiklikust Rahakotist välja võtta. Annetuse tegemiseks tuleb Veebilehe Kasutaja Kasutajaprofiilil vajutada nupule „anneta“ ning järgida edasisi juhiseid.

Helpific on kantud Eestis tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja.

PANE TÄHELE

-> Abipakkujale ei tohi maksta sularahas. Juhul, kui Kasutajate vahel toimuvad tehingud sularahas või mõnel muul analoogsel moel või muud hüve pakkudes, mis välistab võimaluse osutatud teenuse eest tasumise läbi Veebilehe, on Helpificul õigus Tingimusi rikkuvate isikute Kasutajakontod kustutada ilma eelneva hoiatuseta. Helpific peab tegema kõik endast sõltuva, et Kasutajate kokkuviimine abi saamiseks ning abi pakkumiseks toimuks turvaliselt, kiirelt ja mugavalt ning oleks võimalus lahendada Kasutaja poolt esitatud pretentsioone.

-> Kasutaja ei tohi luua alternatiivseid kokkuleppeid Veebilehe kaudu leitud Abistajaga. Abisaaja teadvustab, et Veebilehe kaudu osutatav vabatahtlikkuse alusel või tasuliselt osutatav abi on ühekordne. Helpificul on õigus Tingimusi rikkuvate isikute Kasutajakontod kustutada ilma eelneva hoiatuseta.

ETTEVÕTLUSKONTO

Kasutaja, kes osutab abi/teenust tasu eest, saab Helpificu Isiklikust Rahakotist raha välja võtta, kasutades selleks ühe võimalusena ettevõtluskontot (ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine).

Ettevõtluskonto on eraisikule mõeldud bürokraatiavaba ja soodne võimalus tegutseda ettevõtjana, muretsemata raamatupidamisaruannete, igakuiste maksudeklaratsioonide ja maksude tasumise pärast – see kõik käib Ettevõtluskonto kannete alusel automaatselt. Ettevõtluskonto sobib kõige paremini siis, kui üks eraisik tasub teisele eraisikule tema osutatud teenuse või kauba eest, ning saadud tuluga seoses tekkinud maksukohustuse täitmiseks. Ettevõtluskonto avanud inimesel ei ole kohustust registreerida end ettevõtjana ega pidada tulude ja kulude arvestust. Ettevõtluskontot kasutades ei saa olla käibemaksukohustuslane ega tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) samal või sarnasel tegevusalal. Allikas: LHV

Oma küsimustele võid leida vastused ka Helpific kasutaja- ja privaatsustingimused või rubriigist KKK. Juhul, kui Sa küsimusele vastust ei leidnud, palume saata meile e-kiri aadressile tugi@helpific.com ning me püüame Sinu murele vastuse leida.

0
    0
    Ostukorv
    Ostukorv on tühiTagasi poodi