Modernne kodanikuühiskond – kommunikatsiooni roll harjumuste ümberkujundamisel iseseisvama ja täisväärtuslikuma elu elamisel

Taotlusvoor: Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav 2019. aasta taotlusvoor

Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK). KÜSKi tegevuse aluseks on Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon ja Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 ja selle rakendusplaan, KÜSKi strateegia ning siseministeeriumi ja KÜSKi vahel sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise leping.

Projekti eesmärk: Helpificul on välja töötatud strateegiline kommunikatsiooni ja suhtekorraldust ning turundust hõlmav tegevusplaan – tänu kommunikatsioonile on vabatahtlikku tegevusse panustamine sotsiaalhoolekandes tõusutrendis, pakkudes alternatiivset tuge seal, kus turg või riiklik sotsiaalhoolekandesüsteem muid kiireid, mugavaid ja turvalisi lahendusi ei paku. Projekti tulemuste mõju peab olema võimalik ka mõõta.

Projekti maksumus: 4000 eurot

Projektijuht: Keiu Roosimägi

E-post: keiu.roosimagi@helpific.com

Helpific | Isiklik abistaja kiirelt, mugavalt ja turvaliselt

Helpificu kohtumine Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukojaga

  • HELPIFIC MTÜ, Reg.No: 80380146
  • Account: EE102200221061303677
  • SWEDBANK, SWIFT code/BIC: HABAEE2X
  • Helpific is on the list of NGO's in Estonia with tax concession since July 1st 2016.
  • Donation page