Uvjeti korištenja Helpific internet stranice

 1. Opće informacije
  1. Uvjeti korištenja i pravila o zaštiti privatnosti i osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja) ove internet stranice odnose se na glavnu internet stranicu, njene pod-stranice i direktno povezanih aplikacija (u daljnjem tekstu, svi elementi zajednički ili odvojeno, navode se kao: Internet stranica) kojima je nositelj prava i u vlasništvu su Organizacije HELPIFIC (u daljnjem tekstu: Helpific)
  2. Cilj Helpifica – uključivo s aktivnostima koje se provode putem Internet stranice – je povezivanje osoba kojima je potrebna pomoć (u daljem tekstu: Tražitelji pomoći) i osoba koje dobrovoljno žele pružati pomoć (radi ekonomičnosti u daljnjem tekstu navedeni kao: Pomoćnici), nadalje zasebno navedeni kao Korisnik, odnosno zajednički kao Korisnici.
  3. Putem Internet stranice, Korisnici mogu kreirati osobni profil (u daljnjem tekstu: Korisnički profil), koji im omogućuje ponuditi pružanje dobrovoljne pomoći.
  4. Helpific zadržava pravo jednostrane izmjene Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku, o čemu će pravodobno obavijestiti Korisnike. Daljnje korištenje Internet stranica od strane Korisnika posljedično tim izmjenama, smatrat će se pristankom na iste.
  5. Korištenjem internet stranice, Korisnici potvrđuju da su pročitali i razumjeli Uvjete korištenja te ih prihvatili u cijelosti. Pitanja koja nisu navedena Uvjetima korištenja riješit će se u skladu sa zakonskom regulativom Republike Estonije i/ili opće prihvaćenim međunarodnim propisima. Svi eventualni sporovi proizašli uslijed korištenja Internet stranice ili Uvjeta korištenja, u nadležnosti su sudova Republike Estonije
 2. Ograničenje odgovornosti
  1. Korisnici će prema drugim korisnicima postupati u dobroj vjeri i u skladu s pravilima dobre prakse i opće prihvaćenim društvenim normama, kako na Internet stranicama tako i drugdje. Korisnici će koristiti Internet stranicu na način da svojim djelovanjem ili nedjelovanjem ne nanose štetu drugim Korisnicima i/ili trećim osobama ili ograničavaju njihovo korištenje Internet stranice.
  2. Helpific je pokušao osigurati maksimalnu točnost podataka i informacija prikazanih na Internet stranici. Helpific se usprkos tome neće smatrati odgovornim za točnost informacija i podataka, niti za moguće posljedice ili štetu koje bi mogle proizići od korištenja navedenih informacija i podataka. Helpific se neće smatrati odgovornim za ikakvu štetu nastalu korištenjem ove Internet stranice i u slučajevima da je Helpific imao saznanja o pogrešci, netočnom navodu, ili nekoj drugoj grešci koja se nalazi na Internet stranici.
  3. Helpific se neće smatrati odgovornim za ijedan sastanak, ili otkazivanje istoga, dogovorenog putem Internet stranice, za kvalitetu usluge pružene Tražiteljima pomoći, ijedan drugi trošak ili štetu nastalu ili povezanu s pružanjem pomoći Tražiteljima pomoći. Također Helpific ne snosi odgovornost za komentare i mišljenja javno objavljena od strane Korisnika. Korisnici samostalno, u potpunosti i neovisno odgovaraju za svoje odluke, izbore, aktivnosti i neaktivnosti prilikom traženja i prihvaćanja pomoći, ponude pružanja pomoći i otkazivanja ili neotkazivanja ponude za pomoć, ili neke druge moguće posljedice.
  4. Tražitelji pomoći su suglasni da je dobrovoljna pomoć pružena putem Internet stranice jednokratna, osim u slučaju da se s Pomoćnikom ne dogovore drugačije.
  5. Helpific se neće smatrati odgovornim za eventualne troškove nastale korištenjem Internet stranice, njenih funkcija, primanjem i/ili pružanjem pomoći. Tražitelji pomoći i Pomoćnici mogu dogovoriti različite vrste aranžmana vezano na troškove nastalih primanjem ili pružanjem pomoći. Helpific ne snosi odgovornost za ispunjenje tih dogovora.
  6. Korisnici su suglasni da u potpunosti snose financijsku odgovornost za štetu prouzročenu svojim skrivljenim ponašanjem, uključujući kršenje zakona ili povredu ovih Uvjeta korištenja.
  7. Helpific nije u obvezi organizirati edukaciju (trening) za Pomoćnike kako bi stekli potrebna znanja, vještine i metode.
 3. Zaštita privatnost
  1. Korištenjem Internet stranice, Korisnici daju svoj pristanak na obradu osobnih podataka. Helpific prikuplja i obrađuje osobne podatke na zakonit i korektan način, u mjeri neophodnoj za sigurno i namjensko korištenje Internet stranice, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
  2. Objavom osobnih podataka (npr. informacije i podaci koji su vidljivi u Korisničkom profilu) na javnom dijelu Internet stranice, Korisnik prihvaća da su te informacije javno vidljive i mogu biti korištene i objavljene od strane drugih Korisnika; Helpific se neće smatrati odgovornim za eventualne rizike ili štetu koja bi mogla nastati uslijed navedenog.
  3. Ukoliko bi Internet stranica sadržavala linkove na druge internet stranice koje prikupljaju osobne podatke, korisnički osobni podaci će biti obrađeni u skladu s pravilima o zaštiti privatnosti te internet stranice, ukoliko Helpific ne odredi drugačije. Helpific ne snosi odgovornost za način na koji druge internet stranice primjenjuju pravila o zaštiti privatnosti.
  4. Uz pristanak Korisnika, Helpific može objaviti i podijeliti ime Pomoćnika i fotografije koje su snimili vezano na pružanje pomoći, osiguravši pri tome da su osobni podaci zakonito obrađeni.
 4. Autorsko pravo
  1. Sve informacije i podaci u svim oblicima objavljenim na Internet stranici, uključujući dizajn Internetske stranice i software (programsko rješenje), u vlasništvu su Helpifica, ukoliko nije drugačije naznačeno, i mogu biti korišteni isključivo za osobnu ne-komercijalnu svrhu.
  2. Zabranjeno je umnožavanje, distribucija i dijeljenje bilo kojeg podatka koji se nalazi na Internet stranici trećim osobama bez prethodnog pisanog odobrenja Helpifica.
  3. Linkovi koji se nalaze u Korisničkim računima i izravni linkovi na internet stranice trećih osoba ne predstavljaju odobrenje Helpifica za usluge i proizvode koji se nude na tim stranicama. Korisnici mogu koristiti takve linkove na vlastitu odgovornosti i Helpific se neće smatrati odgovornim za sadržaj, dostupnost ili korištenje tih internet stranica. Helpific ne može potvrditi istinitost, točnost, pouzdanost ili sveobuhvatnost sadržaja drugih internet stranica.
 5. Kolačići
  1. Ova Internet stranica koristi „kolačiće“. „Kolačić“ je tekstualna datoteka koja se pohranjuje na Korisnikovom računalu tijekom posjeta internet stranici.
  2. Postoje dvije vrste „kolačića“. Prva vrsta kolačića pohranjuje podatke na hard disk Korisnikova računala za određeno vremensko razdoblje. Ti se „kolačići“ koriste radi informiranja Korisnika o promjenama koje su se dogodile na Internet stranici od zadnjeg posjeta istoj. Druga vrsta je „kolačić“ koji se pohranjuje privremeno, za vrijeme samog posjeta Internet stranici.
  3. Helipific koristi „kolačiće“ u svrhu poboljšanja statističkih podataka prikupljenih od strane Korisnika i funkcionalnosti same Internet stranice
  4. Kako bi mogao koristiti Internet stranicu, Korisnik mora omogućiti korištenje „kolačića“. „Kolačići“ omogućuju Korisniku korištenje Internet platforme bez smetnji i brišu se kada Korisnik napusti stranicu.
  5. Ukoliko Korisnik ne želi dopustiti korištenje „kolačića“ moguće su izmjene sigurnosnih postavki preglednika. Korisnici moraju znati da nakon deaktivacije „kolačića“ neće biti u mogućnosti koristiti funkcije aplikacija Internet stranice.
 6. Prava i obveze Korisnika
  1. Korisnici su suglasni da je dobrovoljno ponuđena pomoć aktivnost za koju ne postoji uvjet novčane naknade, ili ostvarivanja druge imovinske koristi. Čin pomaganja se ne smatra oblikom zapošljavanja u smislu zasnivanja radnog odnosa, niti je usluga odnosno predmet sklapanja ugovora o djelu sukladno Zakonu o obveznim odnosima.
  2. Precizni i specifični sadržaj, opseg, ovlaštenja, rokovi, sredstva i mjesto pružanja pomoći dogovaraju Korisnici međusobno za svako pružanje pomoći pojedinačno.
  3. Pomoćnici će tijekom postupka asistencije pružati pomoć s dužnom pažnjom, sukladno svojim znanjima i vještinama, u skladu s prirodom pomoći, a uzimajući u obzir najbolji interes za Tražitelja pomoći.
  4. Pomoćnici moraju slijediti upute Tražitelja pomoći tijekom cjelokupnog postupka pružanja pomoći. Pomoćnici su dužni obavijestiti Tražitelje pomoći o svim bitnim okolnostima, osobito onima koje mogu navesti Tražitelje pomoći da izmjene svoje upute, ili odbiju ponudu pomoći.
  5. Pomoćnici mogu odbiti izvršavanje radnji koje prelaze razumnu količinu pružanja pomoći, koje su nelegalne, neetične, ili ne odgovaraju njihovim sposobnostima u pogledu dobi, zdravstvenog stanja ili drugih aspekata.
  6. Pomoćnici će izbjegavati situacije koje mogu ugroziti njihovo zdravlje ili imovinu, bilo od Tražitelja pomoći ili trećih osoba.
  7. U slučaju više sile (Force majeure), Pomoćnici imaju pravo odbiti pružanje prethodno dogovorene pomoći, o čemu su dužni obavijestiti Tražitelje pomoći u razumnom roku. Viša sila je vanjski, izvanredni, nepredvidivi događaj ili okolnost na koje Pomoćnik ili Tražitelj pomoći nisu mogli utjecati, spriječiti, izbjeći ili otkloniti, niti je moguće očekivati da ih se uzima u obzir prilikom dogovaranja asistencije.
 7. Postupkom registracije, Korisnici pristaju:
  1. Primati newsletter Helpifica. Ukoliko Korisnik želi otkazati primanje newslettera, moguće je ukloniti odabranu stavku na obrascu korisničkog profila (Želim primati Helpific newsletter).
 • HELPIFIC MTÜ, Reg.No: 80380146
 • Account: EE102200221061303677
 • SWEDBANK, SWIFT code/BIC: HABAEE2X
 • Helpific je na popisu nevladinih organizacija u Estoniji s poreznim olakšicama od 01.07.2016.
 • Stranica za donaciju